współzawodnictwo DERBY


Dodano 30 marca 2020 o godz. 23:15

Hodowca, który chce brać udział we współzawodnictwie ogólnopolskim DERBY składa dodatkowo w terminie do 15 kwietnia 2020 roku w dwóch egzemplarzach spis gołębi rocznych w ilości do 15 szt. zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”.

Zarząd Oddziału


Informacja - oddawanie spisów


Dodano 3 marca 2020 o godz. 19:56

Ostateczny termin przyjmowania spisów gołębi dorosłych na sezon lotowy 2020 w dniu 15.04.2020 o godzinie 17.00 na placu koszowania gołębi.

Do 07.05.2020 spis ,,10" do Mistrzowstwa lotników Regionu i Okręgu.

Po niedotrzymaniu terminu spisy gołębi nie będą przyjmowane